‘De Meewerktuin’ is gevestigd op de moestuin van Landgoed Zonheuvel. De samenwerking is op 13 maart bezegeld met een driejarig contract met Stichting SBI. Beiden verheugen zich op een vruchtbare uitwisseling.

Stichting SBI en haar ‘dochters’ Landgoed Zonheuvel, SBI Formaat en Odyssee, en andere organisaties op Zonheuvel zoals Goedlandt en PlanMen zien met de komst van De Meewerktuin als nieuwste groene loot, het initiatief van Campus Zonheuvel verder gestalte krijgen. De partijen werken op vele terreinen nauw samen en promoten de activiteiten van De Meewerktuin actief bij hun relaties. Het aanbod van De Meewerktuin is een welkome aanvulling op hun portfolio’s. Circulair en lokaal samenwerken krijgen op deze manier ook meer aarde-fundament.

De tuin wordt door middel van nieuw tuinontwerp en een meerjarenaanpak veel meer dan de oorspronkelijke biologische moestuin. De Meewerktuin biedt een totaal-tuinconcept waarin samen leren, inspireren, werken, ontmoeten, opladen en bezinnen hand in hand gaan. De initiatiefnemers baseren dit op hun natuurlijke en creatieve visie, waarin de relatie van de mens met de natuur, voeding, werk, medezeggenschap en biodiversiteit op de werkvloer inspireert tot een andere manier van kijken, doen en ervaren.

In de trainingen en workshops voor zakelijke teams en andere groepen zijn steeds de natuur en moestuinprocessen de kapstok voor thema’s als teamsamenwerking, – communicatie en talentbenutting. Initiatiefneemster van De Meewerktuin, Nicole Recourt, nodigt je van harte uit om het ‘natuurkantoor’ zelf te komen beleven op Landgoed Zonheuvel.

Zie ook www.meewerktuin.nl