Op maandag 5 november start Dialoogplein Nederland met een inspirerende opening tijdens de landelijke Week van de Dialoog. Samen in dialoog zijn inspireert en verbindt. Met het ondertekenen van het Dialoogmanifest is de opening van Dialoogplein Nederland officieel. Locatie: Campus Landgoed Zonheuvel, Doorn.

SAMEN LEVEN, SAMEN WERKEN, SAMEN LEREN

Complexiteit, dynamiek en tijdsdruk blijven toenemen in ieders wereld en vragen constant om vernieuwing. Vraagstukken in en tussen organisaties, in het onderwijs, in teams, tussen individuen zullen blijven ontstaan en worden waarschijnlijk alleen maar complexer.

Dit betekent een noodzaak tot gesprek waarin we naast elkaar staan en nieuwsgierig zijn naar elkaars meningen, ons eigen oordeel terug kunnen houden, respectvol naar elkaar luisteren en vanuit onszelf spreken. De dialoog is een manier om waardevol vorm te geven aan samen leven, samen werken en samen leren.

De deelnemers gaan op 5 november met de initiatiefnemers in dialoog over het ‘daarom’ van een dialoogplein. Veronique Timmerhuis, algemeen secretaris SER, geeft haar visie over de noodzaak van de dialoog. De SER traint niet voor niets al haar medewerkers in dialoogvaardigheden. Andere prominente gasten zijn onder meer Erno Eskens, programmadirecteur Internationale School voor Wijsbegeerte en mede auteur van Het Agoramodel, en Michel Rog, 2e kamerlid voor het CDA.

Erno Eskens neemt ons mee in Het Agoramodel van wijlen Denker des Vaderlands René Gude. Een pleinmodel dat helpt om elkaar te zien in onze complexe wereld en dit eenvoudiger te bespreken. Gude zag ons sociale bestaan binnen acht sferen. Michel Rog benadrukt de zachte krachten die nodig zijn om een samenleving gezond te houden.

Dialoogplein Nederland biedt zijn ervaring in diverse dialoogtrainingen en actuele dialogen: van Deep Democracy, Resultaatgerichte Dialoog tot Natuurdialogen. Ook is er informatie te vinden over interessante boeken, filmpjes en onderzoeken over de dialoog.

Campus Landgoed Zonheuvel is de thuisbasis van Dialoogplein Nederland. Een ideale plek met vele mogelijkheden, zoals het dialoogplein, dialoogtafels in de moestuin, in het restaurant en in het bos.

Het Dialoogplein is een cocreatie van de ondernemingen die gevestigd zijn op Campus Landgoed Zonheuvel zoals: STAP-dialoog, Stichting SBI, SBI Formaat, Hotel Conferentiecentrum Landgoed Zonheuvel, PlanMen, De Meewerktuin, Ifmec, Odyssee en IMO.